Vacature Gastouders

Gastouders in Voorhout

Logo Kroostopvang

Polski

Eisen aan onze gastouders


Algemeen
Minimumleeftijd:20 jaar
Goede lichamelijke en geestelijke gezondheid in relatie tot kinderopvang
Beschikken over een geldig certificaat EHBO aan kinderen, ingeschreven staan in Personenregister Kinderopvang
Beschikken over een diploma Pedagogisch Medewerker niveau 3 of 4 of een vergelijkbaar diploma, minimaal MBO Helpende Zorg en Welzijn
In staat zijn tot het bieden van continuïteit en stabiliteit
Open staan voor en respecteren van andere ideeën en levenswijzen
In staat en bereid zijn het eigen handelen met betrekking tot de omgang met kinderen (en eigen kinderen) bespreekbaar te maken, zowel in het contact met de ouders als met Kinderopvang Thuis.
Bereid zijn zich te houden aan de regels van Kroostopvang met betrekking tot het gelijktijdig opvangen van kinderen (in combinatie met de eigen kinderen; voldoen aan de wettelijk gestelde aantallen)
Discreet omgaan met vertrouwelijke informatie
Het waarborgen van privacy
Correct taalgebruik
Pedagogische kwaliteit
Ervaring met en kennis van de ontwikkeling van kinderen
Aandacht hebben voor en inzicht hebben in de individualiteit van een kind
In staat zijn tot het bieden van warmte en geborgenheid aan kinderen
In staat zijn tot het stimuleren van een kind in zijn/haar ontwikkeling
Bereidheid om het kind op te voeden met een multiculturele levenshouding
Bewust hanteren van straffen en belonen, zonder gebruik te maken van geestelijk en/of lichamelijk geweld
Omgevingsfactoren
Zorg voor een opgeruimde, hygiënische, veilige en kindvriendelijke omgeving
Bereid mee te werken aan jaarlijkse risico Inventarisatie Veiligheid & Gezondheid op de opvanglocatie
Zorg voor veilig vervoer in auto, op fiets of met andere vervoersmiddelen
Rookverbod tijdens het bieden van kinderopvang (= tijdens werktijd)
Houding van de gastouder ten opzichte van de ouders
Openstaan voor en respecteren van mogelijke andere ideeën en levenswijze van ouders
Een positieve houding ten opzichte van de keuze van werkende en/of studerende ouders om de opvoeding van hun kinderen met anderen te delen
Zich kunnen inleven in de situatie van de ouders
Bereid zijn samen te werken met de ouders
In staat zijn eventuele problemen bespreekbaar te maken
In staat zijn tot het maken en het naleven van concrete en duidelijke afspraken met de ouders, deze afspraken zo nodig bij te stellen en eventuele verschillen in opvattingen bespreekbaar te maken
Houding ten opzichte van Kroostopvang
Een positieve houding ten opzichte van Kroostopvang
Bereidheid tot samenwerken met Kroostopvang en uitvoering van het pedagogisch beleid (o.a. werkplan, observaties)
Bereidheid tot accepteren van begeleiding of ondersteuning door Kroostopvang
Bereidheid tot het volgen van trainingen en deelname aan de jaarlijkse studiedag
Bereidheid zich te houden aan de richtlijnen met betrekking tot de opvang en de gemaakte koppelingsafspraken
Motivatie
Een ♥ hebben voor kinderen
Het belang zien van het verwerven van een eigen inkomen en/of economische zelfstandigheid

Voor gastouders

Werken met passie

Functie eisen

Kroostopvang

♥ Kleinschalig en persoonlijk
♥ Professioneel en betrouwbaar
♥ De beste gastouders
♥ Vaste contactpersonen
♥ Hart voor kinderen én gastoudersFunctie:gastouder
Startdatum:29-04-2024
Ervaring:Ervaren
Educatielevel:MBO
Contracttype:Vast
Salaris:onbekend – onbekend
Uren per week:1 – 40

Heb je interesse in deze vacature en wil je graag op deze functie solliciteren? Neem dan contact op met Gastouderbureau Kroostopvang B.V.;Kroostopvang;Gastouderbureau Kroostopvang West via onbekend of onbekend. Of bezoek hun website onbekend.

Deel de vacature:

Redactie Voorhoutkrant

Leuk dat je een van de recent geplaatste vacatures hebt geopend via de voorhoutkrant. Hopelijk vind je een baan die bij je past en waar je gelukkig van wordt!

  1. Vacatures voorhout
  2. Gastouders Gastouderbureau Kroostopvang B.V.;Kroostopvang;Gastouderbureau Kroostopvang West 29-04-2024

Bekijk ook andere vacatures