GEMEENTEBLADAfgehandelde Omgevingsvergunning, Herenstraat 122, 122a en 122b, 2215KL Voorhout, het revitaliseren en verduurzamen van het pand. Kenmerk Z2023-00000701.

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Het besluit is genomen voor het revitaliseren en verduurzamen van het pand op de locatie Herenstraat 122, 122a en 122b, 2215KL Voorhout.Het betreft de volgende activiteit(en):•het bouwen van een bouwwerkDatum besluit: 17 november 2023Uiterlijke reactiedatum: 5 januari 2024Besluit: Beschikking op aanvraag ToegekendBent u het niet eens met de beslissing? Kijk hieronder hoe u dan bezwaar kunt maken.Rechtsmiddel: BezwaarU maakt bezwaar door een bezwaarschrift in te dienen. Dat doet u schriftelijk.U stuurt een brief naar burgemeester en wethouders. Daarin geeft u duidelijk aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Dit bezwaarschrift moet in het Nederlands zijn geschreven. Belangrijk is dat de volgende punten in uw bezwaarschrift staan:•dagtekening (de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft);•uw naam en adres;•de argumenten waarom u bezwaar maakt;•uw handtekening;•een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (bijvoorbeeld datum, kenmerk en het onderwerp). Of een kopie van het besluit. Dit bevordert een snelle afhandeling.TermijnEen bezwaarschrift moet binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt worden ingediend. De datum van bekendmaking is de datum waarop het besluit door de gemeente is verzonden. Als u na die 6 weken bezwaar maakt, zal de gemeente uw bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk' moeten verklaren. Dat betekent dat de gemeente uw bezwaar niet in behandeling neemt. De termijn van 6 weken begint op de dag nadat de gemeente het besluit bekend heeft gemaakt. De uiterlijke reactiedatum staat bovenaan in deze publicatie.Verdere verloop van de procedureHoorzittingAls u bezwaar heeft gemaakt, krijgt u meestal een uitnodiging om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. U mag dat zelf doen of u laten vertegenwoordigen door iemand anders. Dit hoeft geen advocaat te zijn. Kunt u niet zelf op de hoorzitting aanwezig zijn, machtig dan iemand anders om u te vertegenwoordigen. De machtiging moet u van tevoren opsturen of deze moet naar de zitting worden meegenomen.Na de hoorzitting geeft de bezwaarschriftencommissie een schriftelijk advies over uw bezwaarschrift aan burgemeester en wethouders. Zij nemen een beslissing over uw bezwaarschrift.Geen hoorzitting Als u zelf aangeeft dat u uw bezwaarschrift niet mondeling wilt toelichten, dan krijgt u geen uitnodiging voor een hoorzitting. Dit is ook het geval als uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk is. Dat betekent dat het niet in behandeling kan worden genomen omdat het niet aan de gestelde voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld als u te laat bezwaar maakt en hiervoor geen goede reden aangeeft. Uw bezwaarschrift wordt dan zonder uw mondelinge toelichting afgehandeld.Tijdens de bezwaarperiode Als u bezwaar maakt tegen een besluit betekent dit meestal niet dat dit besluit ook automatisch wordt uitgesteld. Het besluit blijft geldig totdat er een beslissing over uw bezwaarschrift is genomen. Het kan zijn dat uw belangen hierdoor worden geschaad. Bijvoorbeeld omdat een vergunning waar u bezwaar tegen maakt gewoon wordt uitgevoerd. Of een bepaalde maatregel waarom u heeft gevraagd, wordt niet getroffen. Is dit het geval, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. De rechter kan dan bijvoorbeeld besluiten dat er voorlopig niet gebouwd mag worden. Als u zo'n verzoek indient, moet u tegelijkertijd het bezwaarschrift indienen bij de gemeente.VragenVoor meer informatie over het besluit en het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met uw gemeente via telefoonnummer 14 0252. Voor inlichtingen over het maken van bezwaar tegen gemeentelijke besluiten kunt u tevens contact opnemen met uw gemeente.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Voorhout. Bekijk alle Bekendmakingen Voorhout in .

https://voorhoutkrant.nl/bekendmakingen-voorhout/

Deel dit bericht:

Redactie Voorhoutkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Voorhoutkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Voorhout.

Gerelateerde berichten